Geluidsoverlast vliegbasis Gilze-Rijen

Inleiding

Het Ministerie van Defensie komt binnenkort  met een nieuw Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen. Uit een rapport dat in opdracht van de Gemeente Gilze en Rijen is gemaakt door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)  blijkt dat de nieuwe geluidscontouren van de vliegbasis mogelijk over een groot gedeelte van Gilze komen te liggen. Dit zou desastreuze gevolgen met zich mee brengen voor een flink deel van
de bewoners van Gilze. Te denken valt aan: méér geluidsoverlast, fijnstof, trillingen, waardedaling onroerend goed….
Om u als belanghebbende te informeren over deze complexe materie is deze website gemaakt.

Voor meer informatie over de publicatie van dit besluit kijk dan in de rubrieken bovenaan deze pagina.

Wilt u een zienswijze indienen tegen het programma ‘Nationaal Programma  Ruimte voor Defensie’ klik dan hier 

Wilt u een klacht indienen over
geluidsoverlast: klik dan hier