Toekomstige contouren

Nieuw Luchthavenbesluit

Helikopters hebben geen start- en landingsbanen nodig en hebben een geheel ander vliegpatroon dan (gevechts)vliegtuigen. Zo wordt er met grote regelmaat door helikopters laag gevlogen, en boven gebouwen en woningen op steeds grotere afstand van de vliegbasis; ook boven de bebouwde kom van Gilze. In tegenstelling tot een vliegtuig (dat snel overvliegt) blijft een helikopter vaak ook lang boven bebouwing “hangen”, en vliegt het geregeld dezelfde kleine rondjes. Dit noemt men “circuitvliegen”. Ondanks de vele vragen die hierover bij herhaling zijn gesteld  (ook aan ons Gemeentebestuur) is tot op heden nimmer overtuigend aangetoond dat dit circuitvliegen op legale basis heeft plaatsgevonden. Men tracht daar nu, door het nemen van een luchthavenbesluit, een legale basis aan te geven.

De door Defensie gewenste contouren
In de onlangs gepubliceerde rapporten ( zie:  Ontwerp Luchthavenbesluit luchthaven Gilze-Rijen ) staan de gewenste nieuwe geluidscontouren. Onderstaand de voor u meest ingrijpende kaartjes.


Dit kaartje laat u de grote verschillen zien. De zwarte lijn is de huidige 35 KE. De uitleg over deze huidige contour staat op de pagina ‘Huidige Contouren’. De licht blauwe lijn is het geluidsvolume dat in 2016 volgens berekeningen van Defensie is gevlogen.  Ruimschoots binnen de huidige 35 KE contour!

Wat heel belangrijk is het de rode lijn. Dat is de nieuwe voorgestelde geluidscontour (35KE) die Defensie denkt nodig  te hebben voor alle toekomstige vliegactiviteiten.

Zoals u kunt zien is dat een zeer grote verandering ten opzichte van de oude 35 KE contour. Nu komt deze nieuwe contour voor een gedeelte over de noordzijde van ons dorp te liggen. Binnen deze nieuwe contour mag dan gevlogen worden. Dit heeft niet alleen direct consequenties voor die bewoners daar maar ook voor de rest van Gilze. Het geluid van de helikopters zal niet alleen daar te horen zijn maar zeker ook de rest van het dorp. Geluid kent geen harde grenzen!

Hoe gaat het circuitvliegen eruit zien?
Op onderstaand kaartje kunt u zien hoe in de toekomst het circuitvliegen van met name de Chinook helikopter (rode circuit) eruit gaat zien. Uit de tabel 14 op pagina 30 van het bewuste rapport  blijkt ook nog dat deze circuits in ruim 80% van de vluchten worden gebruikt. De circuits gaan dus over grote delen van de bebouwde kommen van Gilze en Rijen. Ook de drie bedrijventerreinen in onze gemeente krijgen er mee te maken.

Wat zijn de directe consequenties?
Voor bewoners en eigenaren van onroerend goed zal dit grote gevolgen hebben:
Een enorme uitbreiding van het vliegverkeer boven grote delen van Gilze met alle milieugevolgen van dien (fijnstof, geluid, trillingen), een aanzienlijke waardedaling van  het onroerend goed, aanzienlijke planologische beperkingen bij nieuwbouwplannen, en een afbreuk van het woongenot. Mogelijk zelfs het ontstaan van nieuwe saneringssituaties (wegbestemmen/amoveren van woningen).

Zoals u kunt zien zal de nieuwe 35 Ke-contour mogelijk komen te liggen over de  bedrijventerreinen  Broekakkers  en Midden Brabant Poort  en de woonwijken aan de noordkant van Gilze (alles ten noorden van de lijn Ridderstraat – De Wildschut/Mr. Schrauwenstraat, den Bulk; met daarin straten zoals  De  Warande,  De Strijp, Berkstraat, Burg. van Poppelstraat, Nieuwstraat, Weth. van den Wildenbergstraat, Nerhovensestraat, Boslaan en Nerhoven).