Zienswijze indienen?

Je kan een zienswijze indienen tegen de notitie ‘Nationaal Programma Ruimte voor Defensie’. Om het gemakkelijk te maken hebben wij een model op deze website staan. Download deze hier. Vergeet niet je naam en adresgegevens te vermelden. Digitaal insturen kan ook, Klik dan hier voor de weblink.

Programma Ruimte voor Defensie

Defensie groeit en transformeert door de veranderde veiligheidssituatie in Europa. Hierdoor is Defensie gestart met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Voor de inwoners van Gilze en Rijen kan dat ook gevolgen hebben in verband met de aanwezigheid van de vliegbasis Gilze-Rijen.
Onderstaand een aantal relevante documenten over dit programma:
de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer
– de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (via de website van Defensie)
– Infografics voor 13 activiteiten
Infografics voor 31 locaties

Het indienen van een zienswijze is mogelijk. Op korte termijn zullen wij hier een voorbeeld van een zienswijze plaatsen.

Nieuwsflits van Auditcommissie

Rondom de vliegbasis Gilze-Rijen zijn een aantal meetpunten opgesteld. Deze meetpunten kunt u zelf ook volgen. Klik hier voor het zichtbaar maken van het meetnet. De auditcommissie die het project begeleidt heeft een nieuwsflits uitgebracht. Klik hier voor de tekst. Voor het  jaarrapport van 2021 van de Auditcommissie klik hier.

Rapport Rattle-noise

De Chinook helikopter veroorzaakt onder bepaalde omstandigheden in de omgeving van de vliegbasis Gilze-Rijen trillingen in woningen. Om na te gaan op welk moment deze trillingen optreden heeft Defensie testvluchten uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten van deze testvluchten weer.
Klik hier voor het rapport.

 

Minder vliegbewegingen!

Defensie wil voor de vliegbasis Gilze_Rijen een nieuw Luchthavenbesluit. Reeds  geruime tijd vinden er gesprekken plaats tussen Defensie, Gemeente Gilze en Rijen en een werkgroep van omwonenden.

Tijdens de bijeenkomst op 15 december 2021 is door de werkgroep van de omwonenden een presentatie gegeven van wat naar hun mening de basis is van een ‘gedragen luchthavenbesluit’. De werkgroep is hierbij uitgegaan van het aantal vliegbewegingen. Deze vliegbewegingen vormen de basis van de veelheid aan klachten over overlast van de helikopters  die inwoners van onze gemeente ondervinden.

Klik hier voor de presentatie

Stichting Geen Contouren over Gilze lanceert voorstel om te komen tot een ‘gedragen’ Luchthavenbesluit

Defensie is al een aantal jaren bezig met een nieuwe milieuvergunning voor vliegveld Gilze-Rijen.

In het ontwerp Luchthavenbesluit was eerst sprake van een aantal gewenste vliegbewegingen op jaarbasis van 86.500 stuks. Momenteel vliegt men er ca. 30.000 per jaar. Dus een verdrievoudiging van het aantal bewegingen. De staatssecretaris heeft in februari 2020 een voorstel gedaan voor ruim 58.000 vliegbewegingen. Ook dat is nog ongeveer het dubbele van nu. In onze ogen nog steeds onaanvaardbaar gezien de huidige overlast!

Stichting Geen Contouren over Gilze heeft daarom nu een nieuw voorstel gelanceerd.

Lees hier de begeleidende brief
Lees hier het voorstel

Lees hier het antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders. Let op de geel gearceerde zinsnede op pagina 4 van het memo. Het College accepteert dus wat Defensie aangeeft! Lees hier de reactie

Stichting Geen Contouren over Gilze stuurt brief aan de gemeenteraad

De Stichting ‘Geen Contouren over Gilze’ vraagt de gemeenteraad van Gilze en Rijen een standpunt te bepalen waar een ‘gedragen’ Luchthavenbesluit aan moet voldoen. Hierdoor wordt voor de inwoners van onze gemeente duidelijk waar de piketpalen voor Defensie komen te staan. Om onze brief te lezen klik dan hier. Brief aan Gemeenteraad

Voor de bijlagen  klik hier:
Bijlage 1 – Aantal vliegbewegingen o.b.v. presentatie Adang
Bijlage 2 – berekening aantal vliegbewegingen
Bijlage 3 – Van staatssecretaris ontvangen contour in april 2020
Bijlage 4 – Van KE naar Lden in Gilze-Rijen
Bijlage 5 – Handhavingsrapportage+Schiphol+2019-2+31+januari+2020
Bijlage 6 – Telegraaf 1-8-20- Gemeenten en bouwers vrezen nieuwe rekenmethode