Rapporten

Onderstaand een aantal belangrijke rapporten die u kunt downloaden. Klik op het gezochte document en het pdf-document wordt getoond.
Voor het ontwerp-luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen hebben wij een speciale pagina aangemaakt met daarop de relevante rapporten.  Klik hier
Jaarrapportages geluid en klachten; zie onderaan 

Andere rapporten:
2024
Jaarverslag  Auditcommissie geluidmeting 

2023
Programma Ruimte voor Defensie december 2023
– Kamerbrief programma Ruimte voor Defensie
– Notitie Reikwijdte en Detailniveau
– Infografics voor 13 activiteiten
– Infografics voor 31 locaties 


Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020
Jaarverslag geluidmeetnet 2022

2022
Rapport Rattle-noise – Testvluchten
Jaarrapportage 2021 Auditcommissie  Geluidmeetnet 

2021
Presentatie omwonenden ‘gedragen Luchthavenbesluit’
Plan van aanpak overleg Defensie Omwonenden

2020
Voorstel gedragen Luchthavenbesluit okt. 2020
Geen Contouren over Gilze stuurt brief aan Gemeenteraad 23-09-2020
Informatienota n.a.v. van zienswijzen (sept. 2020)
Reactie van het College van B&W op ons voorstel 

2019
Hoofdlijnen reactienota Defensie dec. 2019

2017
Brochure maart 2017
Onderzoek geluidsluwe gevel  17-1-2017

2016
Definitieve Reactienota Commissie MER vliegbasis Gilze Rijen 15-12-2016
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gilze Rijen december 2016 definitief   15-12-2016
Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6-9-2016
Conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau luchthaven Gilze-Rijen   2-6-2016
Een onderzoek naar de rol van rattle noise juni 2016

2004
Structuurschema militaire terreinen deel 2-3     2004  (zie pagina 55)

1997
Het besluit van de staatssecretaris van defensie d.d. 7-2-1997

Jaarrapportages:
Jaarrapportage 2023 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen
Jaarrapportage 2022 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen
Jaarrapportage 2021 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen
Jaarrapportage 2020 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen
Jaarrapportage 2019 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen 
Jaarrapportage 2018 geluidbelasting vliegbasis  Gilze-Rijen
Jaarrapportage 2017 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen
Jaarrapportage 2016 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen
Jaarrapportage 2015 geluidbelasting vliegbasis Gilze-Rijen

Jaarrapportage geluidklachten 2022
Jaarrapportage geluidklachten 2021 
Jaarrapportage geluidklachten 2020
Jaarrapportage geluidklachten 2019
Jaarrapportage geluidklachten 2018 
Jaarrapportage geluidklachten 2017