Informatienota n.a.v. zienswijzen over MER en ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen

Defensie geeft een voorlopige reactie op de bijna 800 zienswijzen die binnenkwamen op het Milieu-effectrapport en het ontwerp Luchthavenbesluit van januari 2018. Voor het 87 pagina’s tellend rapport klik dan hier.