COVM Gilze en Rijen

De commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen (COVM Gilze-Rijen) bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken.

Op woensdagavond 7 februari 2018, aanvang 19.30 staat een openbare vergadering gepland. Onderwerp: concept-luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen. Locatie: gemeentehuis in Rijen, ingang via het bordes.

Als u wilt inspreken dan dient u zich vooraf aan te melden bij de secretaris van de commissie: :  jelte.gier@rijksoverheid.nl

Vergadering gemeenteraad

Op maandagavond 5 februari 2018 heeft de gemeenteraad een reguliere vergadering. Agendapunt 6 betreft het concept-luchthavenbesluit zoals dat onlangs gepubliceerd werd. Het betreft een openbare raadsvergadering.

Aanvang van de vergadering is 19.30 uur, locatie: gemeentehuis in Rijen, ingang via het bordes. Als u wilt inspreken dan dient u zich vooraf aan te melden bij de griffier van de raad: de heer J. Timmermans, tel. 0161 – 29 02 27, email: joep.timmermans@gilzerijen.nl

Informatieavond

Op 31 januari 2018 wordt door Defensie een informatieavond georganiseerd over het nieuwe Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen.Locatie: Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen.
Het inloopgedeelte van de avond begint om 19.00 uur, het informatiegedeelte begint om 20.00 uur.