Meetnet vliegbasis Gilze-Rijen operationeel

Vanaf 15 december 2019 is er rond de vliegbasis een geluidsmeetnet operationeel. Hierop kan 24 uur per dag de geluidproductie rondom de vliegbasis gevolgd worden. Dit net is er gekomen na toezeggingen van staatssecretaris Barbara Visser in juli 2018. Voor meer informatie lees hier het persbericht van de auditcommissie.
Klik hier om naar het geluidsmeetnet te gaan.

Inspreekreactie comm COVM 4 december 2019

Tijdens de commissievergadering COVM van 4 december 2019 hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dit naar aanleiding van het door Defensie uitgebrachte rapport: ‘Hoofdlijnen reactienota’ als antwoord op de 800 ingediende zienswijzen. Het rapport is een regelrechte aanfluiting.
Klik hier voor onze inspraakreactie.