Nieuwsflits van Auditcommissie

Rondom de vliegbasis Gilze-Rijen zijn een aantal meetpunten opgesteld. Deze meetpunten kunt u zelf ook volgen. Klik hier voor het zichtbaar maken van het meetnet. De auditcommissie die het project begeleidt heeft een nieuwsflits uitgebracht. KlikĀ hier voor de tekst. Voor hetĀ  jaarrapport van 2021 van de Auditcommissie klik hier.
© 2024 Geen Contouren Over Gilze