Stichting Geen Contouren over Gilze lanceert voorstel om te komen tot een ‘gedragen’ Luchthavenbesluit

Defensie is al een aantal jaren bezig met een nieuwe milieuvergunning voor vliegveld Gilze-Rijen.

In het ontwerp Luchthavenbesluit was eerst sprake van een aantal gewenste vliegbewegingen op jaarbasis van 86.500 stuks. Momenteel vliegt men er ca. 30.000 per jaar. Dus een verdrievoudiging van het aantal bewegingen. De staatssecretaris heeft in februari 2020 een voorstel gedaan voor ruim 58.000 vliegbewegingen. Ook dat is nog ongeveer het dubbele van nu. In onze ogen nog steeds onaanvaardbaar gezien de huidige overlast!

Stichting Geen Contouren over Gilze heeft daarom nu een nieuw voorstel gelanceerd.

Lees hier de begeleidende brief
Lees hier het voorstel

Lees hier het antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders. Let op de geel gearceerde zinsnede op pagina 4 van het memo. Het College accepteert dus wat Defensie aangeeft! Lees hier de reactie

© 2024 Geen Contouren Over Gilze