Programma Ruimte voor Defensie

Defensie groeit en transformeert door de veranderde veiligheidssituatie in Europa. Hierdoor is Defensie gestart met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Voor de inwoners van Gilze en Rijen kan dat ook gevolgen hebben in verband met de aanwezigheid van de vliegbasis Gilze-Rijen.
Onderstaand een aantal relevante documenten over dit programma:
de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer
– de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (via de website van Defensie)
– Infografics voor 13 activiteiten
Infografics voor 31 locaties

Het indienen van een zienswijze is mogelijk. Op korte termijn zullen wij hier een voorbeeld van een zienswijze plaatsen.