Vergadering gemeenteraad

Op maandagavond 5 februari 2018 heeft de gemeenteraad een reguliere vergadering. Agendapunt 6 betreft het concept-luchthavenbesluit zoals dat onlangs gepubliceerd werd. Het betreft een openbare raadsvergadering.

Aanvang van de vergadering is 19.30 uur, locatie: gemeentehuis in Rijen, ingang via het bordes. Als u wilt inspreken dan dient u zich vooraf aan te melden bij de griffier van de raad: de heer J. Timmermans, tel. 0161 – 29 02 27, email: joep.timmermans@gilzerijen.nl