COVM Gilze en Rijen

De commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen (COVM Gilze-Rijen) bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken.

Op woensdagavond 7 februari 2018, aanvang 19.30 staat een openbare vergadering gepland. Onderwerp: concept-luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen. Locatie: gemeentehuis in Rijen, ingang via het bordes.

Als u wilt inspreken dan dient u zich vooraf aan te melden bij de secretaris van de commissie: :  jelte.gier@rijksoverheid.nl