Inspreekreactie comm COVM 4 december 2019

Tijdens de commissievergadering COVM van 4 december 2019 hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dit naar aanleiding van het door Defensie uitgebrachte rapport: ‘Hoofdlijnen reactienota’ als antwoord op de 800 ingediende zienswijzen. Het rapport is een regelrechte aanfluiting.
Klik hier voor onze inspraakreactie.