Minder vliegbewegingen!

Defensie wil voor de vliegbasis Gilze_Rijen een nieuw Luchthavenbesluit. Reeds  geruime tijd vinden er gesprekken plaats tussen Defensie, Gemeente Gilze en Rijen en een werkgroep van omwonenden.

Tijdens de bijeenkomst op 15 december 2021 is door de werkgroep van de omwonenden een presentatie gegeven van wat naar hun mening de basis is van een ‘gedragen luchthavenbesluit’. De werkgroep is hierbij uitgegaan van het aantal vliegbewegingen. Deze vliegbewegingen vormen de basis van de veelheid aan klachten over overlast van de helikopters  die inwoners van onze gemeente ondervinden.

Klik hier voor de presentatie