Rapport gewenste bedrijfsvoering voor de vliegbasis Gilze-Rijen

Medio 2016 is door Defensie een rapport gepubliceerd met daarin de gewenste bedrijfsvoering voor de vliegbasis Gilze-Rijen.

Een aantal instanties en belanghebbenden hebben destijds zienswijzen ingediend hierop. Ook de commissie MER (Milieu-Effect-Rapportage) heeft vragen hierover gesteld en opdracht gegeven aan Defensie om een aantal alternatieven te onderzoeken.

Door Defensie zal hierop gereageerd worden met een nieuw rapport over de toekomstige bedrijfssituatie en de toekomstige geluidscontouren. We hebben begrepen dat dit rapport na de vakantie van 2017 gepubliceerd zal worden. Wij houden u op de hoogte. Wilt u meer weten, kijk dan ook eens in de rubriek ‘Rapporten’.

© 2024 Geen Contouren Over Gilze