Verspreiding huis aan huis brochure in Gilze en Molenschot

In de week van 27 maart werd een huis aan huis brochure verspreid met daarin op vier pagina’s uitleg en informatie over het nieuwe Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen. De reacties op deze brochure waren overweldigend.
Meer dan 100 mails met steunbetuiging ontvingen wij. Bijna gelijktijdig met de verspreiding werd een petitiewebsite geopend. Hierop ondertekenden bijna 500 inwoners van onze gemeente de petitie. Het is duidelijk geworden wat een eventuele uitbreiding van de geluidscontouren van de vliegbasis voor – vooral de inwoners van Gilze –  gaat betekenen.
Weblink van de petitiewebsite:    https://geencontourenovergilze.petities.nl

Wilt u de brochure nog een keer lezen? Klik hier: Brochure maart 2017