Concept zienswijze Stichting geencontourenovergilze.nl

De Stichting geencontourenovergilze.nl heeft een concept zienswijze voor u klaar staan. Aan de hand van deze tekst kunt u zelf uw eigen zienswijze maken. Knip en plak uw tekst.

Klik hier voor de Concept zienswijze

Uw zienswijze dient uiterlijk  6 maart binnen te zijn.
Per mail via     HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl 
Ook kunt u die per post sturen naar Ministerie van Defensie, Hoofddirectie Beleid MPC 58B, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.

© 2024 Geen Contouren Over Gilze