Bewoners starten petitie geluidzone vliegbasis Gilze Rijen

Defensie wil fors meer mogelijkheden krijgen om te vliegen van, naar en rondom de vliegbasis Gilze Rijen. Dat betekent meer heliherrie voor omwonenden. En dat is slecht voor de gezondheid en leefbaarheid van iedereen die rond de vliegbasis woont. Zo’n 300.000 omwonenden zullen geluidhinder ondervinden, 45.000 zelfs ernstig.


Omwonenden van de vliegbasis Gilze Rijen zijn een petitie gestart voor een veel kleinere geluidzone. De MER-commissie was uiterst kritisch op het ontwerp Luchthavenbesluit Het rekenwerk van Defensie moet opnieuw.  Voor het rapport van de commissie MER – klik hier  Voorlopig toetsingsadvies 7 mei 2018 (002).

Ruim 800 omwonenden hebben bij Defensie bezwaar ingediend omdat bij de Defensieplannen absoluut geen  rekening gehouden is met hun belangen.

Op 26 juni wordt door  vertegenwoordigers van belangengroeperingen en de gemeente Gilze en Rijen een petitie aangeboden aan de voorzitter van de Defensiecommissie van de Tweede Kamer in Den Haag.

Iedereen kan de petitie tekenen. Klik hier voor de petitie