Informatiebulletin van Defensie

Door de vliegbasis Gilze-Rijen werd vandaag een informatiebulletin uitgegeven. Hierin informeert men de omwonenden over de volgende onderwerpen:

  • Coronacrisis
  • Extra trainingen avondvliegen met terugkeer tot middernacht (00:00 uur)
  • Onderhoud hoofdbaan en vliegbewegingen
  • Een aantal links voor meer informatie

Voor de volledige tekst hiervan klik dan hier 

Ons commentaar op dit bulletin leest u onderstaand:
Indien Defensie vasthoudt aan belangrijke delen van het ter inzage gelegde Luchthavenbesluit, waartegen meer dan 800 bezwaren zijn ingediend, zal er voortaan altijd meer aan de noordkant van Gilze gevlogen worden en zullen de openingstijden van de vliegbasis structureel worden uitgebreid tot middernacht. In komende weken krijgt u daar dus alvast een “voorproefje” van. Schroom niet daarover een klacht in te dienen indien u ook extra hinder gaat ervaren als gevolg van deze extra vliegbewegingen. Nu hebt u immers nog het recht om daarover een klacht in te dienen. Zodra het luchthavenbesluit tot wet is verheven, is het een recht van defensie om extra te mogen vliegen, en wordt iedere klacht dan terzijde gelegd omdat het dan “mag”.

Vandaar dat wij als Stichting tegen elke uitbreiding van de huidige geluidscontour aan de zuidzijde van de vliegbasis (lees noordzijde van Gilze) zijn!

Met vriendelijke groet,
Stichting geen contouren over Gilze