Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit

De Defensie website over Luchthavenbesluiten is live. U kunt er uiteenlopende informatie vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbases weten waar LHB-procedures lopen. Informatie over LHB is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden.
Graag verwijzen we naar de specifiek pagina over vliegbasis Gilze-Rijen. Hier leest u o.a. informatie over voortgang, afspraken en plaatsen we nieuwsberichten. Ook treft u links naar documenten en partijen met een belangrijke stem namens u als omgeving van de vliegbasis, denkt u daarbij aan COVM en de Auditcommissie geluidmeetnet vliegbasis Gilze-Rijen.

Klik hier voor de websites:
– algemeen
– specifiek Gilze-Rijen