Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit

De Defensie website over Luchthavenbesluiten is live. U kunt er uiteenlopende informatie vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbases weten waar LHB-procedures lopen. Informatie over LHB is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden.
Lees verder “Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit”

Opnieuw uitstel Luchthavenbesluit

Staatssecretaris Barbara Visser heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen wordt vertraagd. Voor meer informatie, lees hier de Kamerbrief.
BNdeStem publiceerde naar aanleiding van de brief een artikel. Klik hier voor het artikel van 24 april 2020.

 

Bezoek staatssecretaris van Defensie Drs. Barbara Visser

Op woensdag 12 februari 2020 brengt de staatssecretaris van Defensie een bezoek aan Gilze en Rijen. Dit in het kader van het voorgenomen Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen. Zoals bekend zijn er meer dan 800 zienswijzen binnengekomen bij Defensie over het ontwerp Luchthavenbesluit. Na de aanbieding van een petitie aan de leden van de Vaste Kamercommissie Defensie op 26 juni 2018 heeft de staatssecretaris toegezegd dat een door de bevolking gedragen Luchthavenbesluit genomen moet worden.
Lees verder “Bezoek staatssecretaris van Defensie Drs. Barbara Visser”

Meetnet vliegbasis Gilze-Rijen operationeel

Vanaf 15 december 2019 is er rond de vliegbasis een geluidsmeetnet operationeel. Hierop kan 24 uur per dag de geluidproductie rondom de vliegbasis gevolgd worden. Dit net is er gekomen na toezeggingen van staatssecretaris Barbara Visser in juli 2018. Voor meer informatie lees hier het persbericht van de auditcommissie.
Klik hier om naar het geluidsmeetnet te gaan.

Inspreekreactie comm COVM 4 december 2019

Tijdens de commissievergadering COVM van 4 december 2019 hebben wij gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dit naar aanleiding van het door Defensie uitgebrachte rapport: ‘Hoofdlijnen reactienota’ als antwoord op de 800 ingediende zienswijzen. Het rapport is een regelrechte aanfluiting.
Klik hier voor onze inspraakreactie.

Bewoners starten petitie geluidzone vliegbasis Gilze Rijen

Defensie wil fors meer mogelijkheden krijgen om te vliegen van, naar en rondom de vliegbasis Gilze Rijen. Dat betekent meer heliherrie voor omwonenden. En dat is slecht voor de gezondheid en leefbaarheid van iedereen die rond de vliegbasis woont. Zo’n 300.000 omwonenden zullen geluidhinder ondervinden, 45.000 zelfs ernstig.

Lees verder “Bewoners starten petitie geluidzone vliegbasis Gilze Rijen”

© 2023 Geen Contouren Over Gilze