Gesprek met de Staatssecretaris van Defensie

Afgelopen woensdagavond 12 februari 2020 hebben wij een gesprek met de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser gehad over het voorgenomen Luchthavenbesluit. In het gesprek met meerdere inwoners van onze gemeente hebben wij onze kritiek naar voren gebracht over de volgende punten:
–   De chaotische aanpak door Defensie van het proces
–  De absurde voorgenomen geluidsruimte
– Geen bereidheid te luisteren naar de kritiek (meer dan 800 bezwaarschriften)

Tijdens de vergadering werd door de staatssecretaris een document uitgedeeld waarin werd aangegeven welke maatregelen Defensie in gedachten heeft om aan de pijnpunten tegemoet te komen. Wij zijn van mening dit wel een stap in de goede richting is maar nog onvoldoende. Als we kijken naar het toch nog verruimen van de contour aan de noordkant van de kern van Gilze zal Defensie hier nog stappen moeten zetten.

Klik hier voor de inhoud van de brief aan de leden van de COVM (commissie milieu voor de vliegbasis Gilze-Rijen)

Klik hier om te lezen welke maatregelen Defensie in gedachten heeft

We hebben die avond de staatssecretaris een brief overhandigd met onze visie. Klik hier voor de brief.